Zonder vrijwilligers komen we niet ver. Je ziet ze overal en dan vooral op sportclubs, hobbyclubs, buurtverenigingen en meer. Denk er maar over na. Echter hoe meer je nadenkt over de rol van een vrijwilliger, hoe moeilijker deze wordt.
De makkelijke vrijwilliger helpt deze mensen met de basis. 1 platform voor alles wat zij nodig hebben. Van administratie tot agenda’s en overzichten. Het multifunctionele programma is dan ook uit te breiden voor relevantie tot de doelgroep
Voor deze specifieke commons challenge leg ik de focus op het gebruik van het platform binnen een vrijwilliger van een scouting vereniging
Het probleem
Scouting Nederland draait voor 95% op vrijwilligers. Van landelijk tot regionaal tot plaatselijke verenigingen. Vrijwilligers doen dit werk vaak naast hun eigen baan, studie en/of andere bestedingen. Per functie die de vrijwilliger heeft kan dit veel verschillen in hoeveel tijd hier aan moet worden besteed. Niet elke vrijwilliger heeft altijd evenveel tijd. Denk hierbij aan factoren zoals persoonlijke omstandigheden, bepaalde evenementen die veel tijd nodig hebben of grootse gebeurtenissen in en rondom het werk. Een vrijwilliger op leiding niveau is veel tijd kwijt aan het bedenken van opkomsten, administratie, kampen en weekendjes organiseren.
Het idee
Voor dit probleem wil ik graag het vrijwilligers werk makkelijker maken. Zoals hierboven beschreven is een vrijwilliger veel tijd kwijt aan het vrijwilliger zijn, terwijl ze misschien niet altijd de tijd hebben. Scouting Nederland heeft een flink huidig aanbod aan hulp voor vrijwilligers. Dit bestaat uit een administratiesysteem (sol > Scouting online), een activiteitenbank en meerdere infopagina’s over onderwerpen die je nodig heb en gebruikt tijdens het leiding geven. Echter staat deze informatie overal en nergens en is het dus vrij onhandig in gebruik. Er komt een algemeen platform voor de commons die er als volgt uitziet: bovenstaand genoemd aanbod komt op 1 plek. Elke vrijwilliger, gebaseerd op taak, krijgt een persoonlijke omgeving met content die relevant is tot henzelf. Dit platform komt voort uit een Open Source software. Zo kan het niet alleen door Scouting Nederland gebruikt worden, maar ook door andere verenigingen binnen Nederland met vrijwilligers. Na een succesvolle start kan dit project gedeeld worden binnen vrijwilligers communities om de kennis ervan te vergroten
De afwerking
Het werk zal gedeeld worden via een Creative Commons Licentie: Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0). Je bent vrij om: het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.
Onder de volgende voorwaarden:
Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
GelijkDelen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.
Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.
Het resultaat
Live prototype: 
 https://xd.adobe.com/view/6b54fe5b-7407-4423-80ec-f3824f80c53e-3e07/  

Back to Top