Businessconcept Presentatie
Lessons Learned Eindpresentatie
Idee Opzet Commons Challenge
Scouting Nederland wordt voor de Commons
Het probleem
Scouting Nederland draait voor 95% op vrijwilligers. Van landelijk tot regionaal tot plaatselijke verenigingen. Vrijwilligers doen dit werk vaak naast hun eigen baan, studie en/of andere bestedingen. Per functie die de vrijwilliger heeft kan dit veel verschillen in hoeveel tijd hier aan moet worden besteed. Niet elke vrijwilliger heeft altijd evenveel tijd. Denk hierbij aan factoren zoals persoonlijke omstandigheden, bepaalde evenementen die veel tijd nodig hebben of grootse gebeurtenissen in en rondom het werk. Een vrijwilliger op leiding niveau is veel tijd kwijt aan het bedenken van opkomsten, administratie, kampen en weekendjes organiseren.
Het idee
Voor dit probleem wil ik graag het vrijwilligers werk makkelijker maken. Zoals hierboven beschreven is een vrijwilliger veel tijd kwijt aan het vrijwilliger zijn, terwijl ze misschien niet altijd de tijd hebben. Scouting Nederland heeft een flink huidig aanbod aan hulp voor vrijwilligers. Dit bestaat uit een administratiesysteem (sol > Scouting online), een activiteitenbank en meerdere infopagina’s over onderwerpen die je nodig heb en gebruikt tijdens het leiding geven. Echter staat deze informatie overal en nergens en is het dus vrij onhandig in gebruik. Er komt een algemeen platform voor de commons die er als volgt uitziet: bovenstaand genoemd aanbod komt op 1 plek. Elke vrijwilliger, gebaseerd op taak, krijgt een persoonlijke omgeving met content die relevant is tot henzelf. Dit platform komt voort uit een Open Source software. Zo kan het niet alleen door Scouting Nederland gebruikt worden, maar ook door andere verenigingen binnen Nederland met vrijwilligers. Na een succesvolle start kan dit project gedeeld worden binnen vrijwilligers communities om de kennis ervan te vergroten
Plan van aanpak
Week 1: Plan van eisen samenstellen, schetsen en wireflows maken van hoofdcomponenten/pagina’s op website + webflow van welke pagina wat heeft
Week 2: Hi-Fi schermen maken van de gehele website
Week 3: Hi-Fi schermen maken van gehele website
Week 4: Coderen van homepagina
Week 5: Coderen van homepagina + begin aan extra pagina’s Week 6: Extra pagina’s coderen (niet zo high tech als home, maar wel functioneel)
Week 7: Afronding coderen, presentatie maken met eindversclag
Elke week zal ik in het verslag schrijven wat ik die dag heb gedaan, Wat er goed ging, wat er beter kon en wat mijn plan voor volgende week is. Verder zal ik bij elke week een stukje public stack uitschrijven. Wat dat ene onderdeel van de public stack met dit project te maken heeft.
Als coderen achteraf te intensief blijkt te zijn, zorg ik ervoor dat mijn prototype volledig klikbaar is. Zo behoudt je de functionaliteit zonder de complexiteit

Back to Top