Digital Twin - Het eindverslag
Het eindverslag van de Digital Twin is zodanig groot en uitgebreid, dat er hierna een link volgt om deze online te bekijken:
https://docs.google.com/document/d/1PJpSTeE_azN-5HCCsXbkAk9KkLS79NpKVhmzY45Dx0k/edit?usp=sharing 
Wel zal ik hieronder het werk wat van mij is delen. Verder heb ik samen met mijn teamgenoten gewerkt aan de volgende onderdelen: 
Publieke waarden, User stories, Brainstormsessies, Plan van Aanpak, Proof of Concept en het knutselen aan de maquette
Prototype

Schermen iPad scherm prototype
Klikbaar prototype: 
https://xd.adobe.com/view/59187c86-3843-4601-a699-63d7734755f1-0c4b/ 
Concept van het prototype
Technologie en de schets
Het resultaat is een maquette die in het Bijlmer sportcentrum komt te staan. Bij deze maquette is een interactief ontwerp gemaakt. De gebruiker kan met de maquette “spelen”. Dit doen zij door middel van voorwerpen verplaatsen en buttons indrukken voor meer informatie. De veranderingen en informatie worden real-time vertaald op het scherm wat boven de maquette hangt. Zo kunnen de gebruikers altijd zien wat er gebeurd en meer informatie verkrijgen wanneer dit nodig is. Tegelijkertijd is er een webapp beschikbaar. Hierin kan je alles wat je met de fysieke maquette doet ook online doen. 
Data visualisatie
Welke data lagen?
- Aantal woningen per gebouw
- Verdeling van de woningen per gebouw
- Hoeveel % van de woningen zijn vooraf al ingedeeld voor bepaalde groepen?
Hoe visualiseren?
- Kleuren op het maquette vlak
- Kleuren op de gebouwen
- Feitjes op de scherm tonen
Eigenaarschap
Eigenaarschap en collectieve betrekking
Voor het project Digital Twin - Digital Twinning is Winning gaan wij het eigenaarschap van het project overdragen aan de buurtverenigingen die in de Bijlmer aanwezig zijn. Dit doen wij om de participatie te stimuleren en de buurtverenigingen meer inspraak te geven in wat er met het project gaat gebeuren. Zo creëren wij ook vertrouwen onder de bewoners en de verenigingen. Om het project op te slaan is er een gezamenlijke ruimte nodig waar de tafel veilig kan staan. Dit kan in een buurthuis of in een opslagunit. Deze beslissing laten wij over aan de vereniging. Er moet iemand aangewezen worden die het project van de tafel beheerd en deze dan ook kan vervoeren naar de plekken waar de tafel gaat staan. 
De collectieve betrekking zit dan ook al in het eigenaarschap. Hiermee maken we gebruik van de term “collectivisme”. Het draait bij dit project om het samen tot een beslissing komen. Omdat de bewoners van de Bijlmer participatie moe zijn, leggen wij de taak bij de buurtverenigingen. Zij weten hoe zij kunnen inspelen op de bewoners. Wij willen dan ook van de gemeente eisen dat de verenigingen hier volledige vrijheid in krijgen. Met limitaties op de wet en regelgeving.
Er wordt na het project een rapport opgemaakt met de bevindingen. Dit gaat door de gemeente Amsterdam gebeuren. Dit rapport wordt teruggekoppeld naar de verenigingen die dit vervolgens weer terug kunnen geven naar de bewoners toe. 
Zo zorgen we ervoor dat de buurt tevreden blijft, de bewoners en omgeving inspraak hebben gekregen en ook kunnen zien dat er iets met de input gedaan wordt. Een blije buurt en een blije gemeente.
Back to Top