Beeldverhaal
Plein voor sporthal (afb. 1)
Het is een lege bedoeling op het Anton de Komplein. Vanwege het weer zijn er ook niet veel mensen op uit. De sfeer is echter ver te zoeken. Qua gebouwen en omgeving is er veel open vlakte. Normaal is er hier een grote markt, deze is erg populair bij de bewoners.
Bouwen, bouwen, bouwen (afb. 2)
Er staat een eenzame bouwkeet naast het gebouw. Er wordt alvast aan de weg gewerkt. Ook hier is het niet druk en ligt er veel zooi op de straten.
Groen moet je doen (afb. 3)
Open vlaktes groen. Dat is wat je vooral in het park te zien krijgt. Hier en daar een boompje of een struik. De paden zien er ook een beetje matig uit. De sfeer die van het park af komt is een verdrietige en saaie. Het schreeuwt om aandacht en fleur. Dit wordt straks dan wel een gigantische bouwvlakte, maar komt er wel wat
Publieke Waarden
Wat zijn publieke waarden?
Publieke waarden zijn eigenlijk een soort gezamenlijke regels van de gebruikers van het internet. Het zijn regels die een positieve impact hebben op het gebruik van het internet. Er is geen standaard lijst met vaste soorten publieke waarden. Ze zijn vooral gefocust op bepaalde doelgroepen en branches. Denk hierbij aan dienstverlening of kwaliteit van leven. Wel worden de waarden onderverdeeld:
Stuwend: deze zijn verbonden met de drijf van organisaties en bedrijven die technologie inzetten voor verbetering en kwaliteitswinst
Verankerd: Deze staan voor het waarborgen van veiligheid op het internet. Denk hierbij aan privacy en vrijheid van meningsuiting. Zonder te discrimineren; iedereen een gelijkwaardige kans geven
Procesmatig: Deze worden gebruikt voor innovatie. Denk hierbij aan de ideale wereld en transparantie in de processen.
Publieke waarden voor de Digital Twin
De 5 hoofd publieke waarden zijn als volgt: privacy, transparantie, betrouwbaarheid, zekerheid & inclusiviteit en betekenisvol contact. Hieronder een toelichting per waarde:
Privacy
Privacy first: al vanaf de beginfase hebben wij privacy hoog op ons lijstje neergezet, waardoor we gedurende het proces privacy telkens in ons achterhoofd houden. Zo wilden we voorkomen dat gebruikers een uitgebreid account moeten aanmaken omdat je op die manier veel data van je gebruikers verzameld. Het liefste wilden wij helemaal geen accounts en vanuit dat standpunt zijn we gaan kijken naar mogelijkheden.
Verzamel zo min mogelijk data: in de digitale omgeving van ons project hebben wij er bewust voor gekozen dat mensen niet een account hoeven aan te maken en dus persoonlijke gegevens moeten afdragen. Via een code kunnen ze in de online omgeving terecht komen, zonder dat er gegevens zijn gegeven.
Denk eens ondeugend: bij dit principe ga je nadenken over wat voor misbruik er gemaakt zou kunnen worden van het project. Hierbij kwamen wij tot de conclusie dat als we een maquette ergens neerzetten met onderdelen zodat mensen de maquette zelf kunnen inrichten, en dit zonder toezicht gebeurd, er kan is op diefstal en/of vandalisme.
Transparantie
Deze publieke waarde ligt ook ten grondslag van ons project. Je zou kunnen denken dat dit botst met privacy: hoe kun je transparant zijn als je gegevens juist niet aan iedereen geeft of niet verzameld? Bij ons project is dit geen probleem. Wij willen dat de gemeente transparant is over haar beslissingen gedurende het bouwproject. De gebruikers staan centraal in het privacy vraagstuk. Door uitleg te geven over het project willen wij transparantie bieden: waarom zijn er niet meer parkeerplaatsen? welke regels zijn er omtrent bouwprojecten waardoor bepaalde mogelijkheden geen mogelijkheid zijn?
Betrouwbaarheid
Omdat naar voren is gekomen dat de burgers niet veel vertrouwen hebben in de ambtenaren willen wij de betrouwbaarheid van de overheidsinstanties, en dus ook de gemeente Amsterdam, verhogen. Dit willen wij doen door de andere publieke waarden goed uit te dragen zoals het vooropstellen van de privacy, het transparant zijn, inclusief en het contact betekenisvol te maken. Daarbij komt kijken dat het belangrijk is dat er wat gedaan wordt met de input van de bewoners, pas dan kan echte betrouwbaarheid ontstaan
Zekerheid/ inclusiviteit
Wij vinden het belangrijk dat ons project inclusief is, en daarmee toegankelijk voor iedereen. Dit dragen wij uit doordat wij een scherm hebben waarop de informatie te lezen is, maar er ook een voorlees knop is voor mensen die moeite hebben met lezen. Daarnaast hebben wij de keuze gemaakt om met knoppen te werken waar op gedrukt kan worden zodat info getoond wordt, omdat iedereen op de knoppen kan drukken en hier geen technologische kennis/vaardigheden voor nodig zijn. Bovendien hebben wij ook de meer introverte mensen in gedachte gehad die sociale situaties wat minder prettig vinden door een digitale omgeving te maken waarin zij ook kunnen meedoen.
Betekenisvol contact
Als gebruikers klaar zijn met het inrichten van de maquette, dan kunnen ze deze opslaan. Een camera boven het bord neemt een foto en deze foto komt in een online omgeving te staan. De gebruikers kunnen met een code in die online omgeving komen om terug te kijken wat zij ontworpen hebben maar ook om andere ontwerpen te bekijken. Op deze manier hebben wij het contact betekenisvol gemaakt. Een idee wat wij nog verder kunnen uitwerken is om te borgen dat er ook iets gebeurt met de ontwerpen van de gebruikers: dat gebruikers terugkoppeling krijgen of wat hun bijdrage heeft gedaan bij genomen beslissingen (deze boom komt hier omdat veel gebruikers hebben aangegeven dat te willen).
Botsingen en kansen
Ik verwacht dat betekenisvol contact en privacy erg kunnen botsen. Met dit project is het de bedoeling dat wij geen gegevens van de gebruikers opslaan. Er wordt dan ook geen informatie gevraagd. We kunnen hiervoor wel een anonieme koppelcode gebruiken. Als de gebruikers hun ontwerp terug willen zien, of later in de app aan willen passen. Deze code verschijnt dan op het scherm en is gelinkt aan de sessie die zojuist heeft plaatsgevonden. Vervolgens bij het gebruik van de code worden er ook geen gegevens gevraagd en blijft de gebruiker anoniem en dus uit de databases.
In inclusiviteit liggen heel veel kansen. Bijlmer is een buurt met heel veel verschillende soorten mensen. En deze willen we allemaal een kans geven. Dit kunnen we doen door de maquette toegankelijk te maken voor blinden of slechtzienden maar ook ouderen. Deze kunnen gebruik maken van de audio ondersteuning die zich in het paneel (met braille) bevindt. Mensen met sociale angsten kunnen via de webapp gebruik maken van het concept. En mensen die geen of niet goed Nederlands kunnen spreken kunnen een taal kiezen. Bij het kiezen van de taal wordt het beeld geüpdate. Net als de audio ondersteuning. De wijk is rijk aan verschillende achtergronden en talen en we zorgen ervoor dat iedereen het paneel kan gebruiken. Zie onderstaande grafiek:
Definities migratie achtergrond:
Westers: Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan. Niet Westers: Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan. Nederlandse Antillen en Aruba: Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba. Turkije / Suriname / Marokko: Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko. **Overig niet Westers:**Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Tarot Cards of Tech
If the environment was your client, how would your product change?
Dan zou ons product een grote focus hebben op de natuur en manier van bouwen. Het doel van ons concept is de gebruiker informeren en laten meebeslissen over de inrichting van de omgeving. Als we het milieu ons concept laten gebruiken, zal de focus vooral liggen op zoveel mogelijk natuur. Ze willen informatie over de bouw van het project en hoeveel stoffen hierbij vrij komen, wat het proces is en welke wetten er milieutechnisch worden gebruikt. Op de maquette kan er dan ook veel meer gebruik gemaakt worden van de natuurelementen voor op het plein. Meer focus op bosjes, grasvelden, prullenbakken en looppaden. In plaats van geasfalteerde wegen en alleen maar stoeptegels om het park mee op te vullen.
How would a community of your most passionate users behave?
De meest brave participanten zullen wekelijks terug komen naar de maquette om weer nieuwe ideeën terug te koppelen. Zij zullen het prototype uitgebreid gebruiken en hun naaste omgeving ook inlichten. Ze zijn actief bezig en blijven zich bemoeien met het proces. Zij helpen de gemeente en de buurtverenigingen met acties en input.
When you picture your user base, who is excluded? If they used your product, what would their experience be like?
Binnen ons project wíllen wij niemand buitensluiten en wij maken het product dan ook op een basis dat iedereen het kan gebruiken. De mensen die met moeite of juist niet ons product kunnen gebruiken zijn mensen zonder handen of armen. Je moet namelijk de onderdelen op de maquette kunnen verplaatsen en mensen die hierin beperkt zijn kunnen er moeite mee hebben. Wél kunnen ze natuurlijk iemand meenemen die de pionnen voor hun verplaatst. Verder zullen blinde mensen de maquette zelf ook moeilijk kunnen gebruiken. Maar hiervoor geld hetzelfde als hierboven beschreven. Ze kunnen iemand meenemen die het voor hun doet. Al zal de blinde persoon niet heel veel hebben aan of er een boom voor hun huis staat of niet. Maar juist wel weer inspraak kunnen hebben over de bankjes. Denk aan de looppaden die zij bewandelen.
Context Scenario
Lilly, (25 jaar) heeft op Facebook gelezen over een nieuwe wijk die wordt gebouwd in de Bijlmer. Lilly is hier vroeger opgegroeid, maar haar ouders zijn, dat lilly 15 jaar was, verder van Amsterdam gaan wonen. Omdat ze het toch wel mist, besluit ze zich te oriënteren in de wijk. Ze is erg benieuwd hoe haar oude buurtje er nu uitziet en gaat die kant op. Als ze is aangekomen bij haar oude sportcentrum vind ze het toch een lege boel. Het ziet er niet erg uitnodigend uit. Om een beetje nostalgie op te halen, loopt ze door de straten en komt de voor het sportcentrum terecht. Daar ziet ze een aantal mensen een groot schaakspel spelen. Toevallig kan ze schaken en besluit dat ze wel in is voor een potje schaken. Als ze dichterbij komt, ziet ze dat de schaakstukken er heel raar uit zien. Er staan bomen, flats en bankjes i.p.v. de torens, koning en koningin. Lilly vraagt zich af wat hier de bedoeling van is en vraagt spelers en omstanders wat de bedoeling is van de rare schaakstukken. “Er komt hier een nieuw bouwproject en met dit schaakspel proberen ze aandacht te krijgen. Je moet binnen maar even kijken wat ze allemaal gaan doen” krijgt ze als antwoord. Ze volgt het advies op en loopt naar binnen bij het sportcentrum. Daar ziet ze een grote tafel staan met het zogenaamde bouwplan in een maquette en een groot scherm wat er bij hangt. Er staan een aantal kinderen bij die aan het spelen zijn met losse stukjes. Ze ziet dat deze erg veel lijken op de schaakstukken. Wanneer de kinderen met de boompjes en de bankjes spelen ziet ze op het scherm boven de maquette een plattegrond veranderen. Tegen de tafel aan zit een paneel met knoppen er op. Er staan een aantal beschrijvingen bij de knoppen: OV routes, gebouwinformatie, Fietspaden, Looppaden en ga zo maar door. Ze is nieuwsgierig en drukt vervolgens op de knop van fietspaden. Op het grote scherm ziet ze dat er met lijnen een fietspad wordt weergegeven. Al die interactie heeft haar interesse gewekt en ze besluit om mee te doen met de kinderen. Naast dat ze op alle knoppen drukt en veel informatie krijgt over het project, vindt ze het leuk om de buurt in te richten. Na 10 minuutjes heeft ze het wel gezien en gaat tevreden terug naar huis. Ze gaat zeker even kijken naar een huis binnen dit project.. 
User stories
- Als toekomstige bewoner van de bijlmer, wil ik inspraak hebben in hoe de buurt er uit gaat zien
- Als kind aanwezig bij sportcentrum bijlmer, wil ik graag kunnen spelen met de poppetjes bij de maquette
Scale-up Businessmodel
Doelen en behoeftes
Het doel van dit project is de participatie verhogen in een buurt die participatiemoe is. De doelgroep woont en/of werkt rondom het Bijlmer sportcentrum. Echter heerst onder deze doelgroep dus de participatiemoeheid. Er wordt de bewoners erg veel beloofd, maar er wordt niks nageleefd. Dit tot gevolg dat de bewoners hun vertrouwen in de overheid en de gemeente kwijt raken en zo dus niet meer mee willen werken. De gemeente ziet graag een hoge participatiegraad onder de bewoners. Zij willen dan d.m.v. een digital twin de bewoners uitnodigen om mee te doen
Betrokkenheid, participatie en inclusie
We willen met onze digital twin iedereen betrekken bij het besluit. Het zal hun toekomstige woonruimte gaan worden, en wij vinden dan ook dat het naar eigen zeggen mag worden ingericht. De grootste groepen die wij dan gaan betrekken zijn de bewoners en de toekomstige bewoners.
Onze digital twin heeft een klein spelelement in het concept verwerkt. De gebruiker gaat d.m.v. het verplaatsen van pionnen en objecten zijn/haar eigen ruimte indelen. Op, in en rondom de maquette zijn er zoveel mogelijk voorzieningen om het voor iedereen toegankelijk te maken. Er zijn opties voor mensen die geen of slecht Nederlands praten. Denk hierbij aan dat zij een andere taal kunnen kiezen, waarin alle tekst en informatie gelezen/gesproken wordt. Er is een koppelcode voor bepaalde sessies, maar ook een webapp waarin hetzelfde gedaan kan worden, maar dan online. Zo hoeven mensen met bijv. sociale angsten het huis niet uit, maar hebben ze toch een zegje kunnen doen. Ook is er voor slechtzienden/blinden een optie voor voorlezen met braille onder de knoppen met informatie
Medezeggenschap
We geven de bewoners dus een stukje medezeggenschap. Maar we zorgen ervoor dat we de Gemeente Amsterdam hier zo veel mogelijk buiten houden. Zoals vernoemd onder het kopje “doelen en behoeftes” is het vertrouwen in de gemeente erg laag. Na een serie van sessies met de maquette wordt de data verzameld. Dit wordt met de gemeente teruggekoppeld. Zij gaan dan vervolgens alle plattegronden over elkaar leggen om te zien wat er allemaal is gekozen. Vervolgens maken de stedenbouwkundigen 6 nieuwe plattegronden als een soort samenvatting. Deze worden op een soort stemzuil gezet. Vervolgens worden deze zuilen op de plekken gezet waar de maquette is geweest. Hier kan er nog een keer gestemd worden op een favoriet. Doordat er alleen op een knop hoeft worden gedrukt, verlaag je ook hier de drempel weer voor participatie. Na deze stemronde wordt er een “final design” gemaakt. Dit wordt vervolgens ook weer gepromoot met een bedankje aan de bewoners en iedereen die mee heeft gedaan
Ownership en businessmodel
Het eigenaarschap van de digital twin willen wij bij de buurtverenigingen leggen. Zij krijgen dan complete controle over het project. Zoals hierboven al beschreven zal gemeente Amsterdam alleen de data verwerken en met een nieuw voorstel komen. Deze worden vervolgens weer aan de buurtverenigingen gegeven om met de bewoners te delen. En zo gaat dat rondje een aantal keer rond, tot er een besluit kan worden genomen.
Als je dit project in een business wil veranderen, moet je wel voor een non-profit gaan. Zoek de investeerders die de “winst” zien als voortgang in het project of juist het zien van een groei in de participatie. Het is een moeilijk concept. Ik zou zelf aanraden om dit een project te houden vanuit de buurtverenigingen met volledige vergoedingen vanuit de gemeente. Deze vergoedingen kan je dan wel binnenhalen bij de investeerders met het gehele concept.
Echter is het belangrijk: Communicatie met de buurtverenigingen, -vertegenwoordigers en -inwoners blijft het belangrijkste onderdeel. Ik adviseer dan ook om de buurtverenigingen in volledig vertrouwen het werk te laten uitvoeren.
Relatie met de Public Stack
De relatie met de public stack en deze opdrachten is als volgt:
Het laat je kijken naar het geheel. Door in het geheel te kijken zie je dat je met een opdracht zoals de publieke waarden de regels opzoekt en deze uitlegt. Hierin ga je je verdiepen. Publieke waarden zijn onderdeel van de public stack en dus past het perfect bij de opdracht. Met opdrachten zoals de tarot cards en het beeldverhaal kijk je meer buiten de box. je gaat breder kijken dan wat je voorschotelt krijgt. De sfeer van. Het plein is goed te bepalen en met de kaarten kijk je vanuit verschillende invalshoeken naar je concept. Ik snap echter zelf niet zo goed waar deze 2 opdrachten in relatie liggen met de public stack. Ik zou het misschien nog kunnen zien onder het mom van je horizon verbreden op een ethisch correcte manier. Het scale up businessmodel heeft een hele goede relatie met het concept en het verduidelijken hiervan, maar niet perse met de public stack. Ik vind de verbinding zelf wat moeilijker te zoeken. Wel kan je bij het schrijven van het scale up model rekening houden met de public stack. Aangezien je wel aan het kijken bent naar overdraagbaarheid, participatie e.d.
Back to Top